Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület története

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1895-ben alakult.

Ezt bizonyítja az a dokumentum, mely szerint a

„Sopron vármegyei törvényhatósági Bizottság 1895 évi november hó 25 –én 22242/895” számon bejegyezte

 „Undi tűzoltó egyesület „ néven.

 

1900 –ban a Csepregi járás a tűzoltó testületek között szerepelteti 13 –as sorszámmal, a dokumentum szerint 1900 –ban a faluban 164 ház van, 741 „lélekkel”,

elnöke: Baglediok Sándor,

parancsnoka: Petkovits Tamás.

 

Alapszabályát 1938 –ban dolgozták át.

Jegyzőkönyvében ez áll:

 „Felvétetett 1938. évi július hó 24 –én Und községben az Undi Önkéntes Tűzoltó Egyesület uj alapszabályának megalkotása és az ideiglenes vezetőség megválasztása tárgyában.

Jelen vannak: Szigeti József körjegyző, mint közgyűlést vezető, Lapicz József községi bíró, Kelemen István plébános, Németh Félix tűzoltó parancsnok, Balogh Antal, Kiss Mihály, Fazekas János, Balogh János, Krizmanits János, Balogh János, Derdák János, Horváth Mihály, Vertetics Ferencz, Derdák Pál, Brieber Lajos tűzoltó undi lakosok.

A jelenlevők egyhangúlag az alábbiakat választják meg Egyesületük vezetőivé:

Elnök: Kelemen István plébános,

Társelnök: Lapicz József községi bíró

Titkár: Domnánovits Alajos k. tanító,

Pénztáros: Horváth Mihály és Gosztom József földmívesek,

Ellenőrök: ifj. Lapicz József és Balogh Márton földmívesek

Orvos: dr. Gayer Ferencz, Zsira

Ügyész: dr. Takácsi Nagy Endre vm. tiszti főügyész, Sopron,

Tűzoltó parancsnok: Németh Félix földmíves. „