Rendeletek


Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendeletek

2003

9/2003.(XII. 11) rendelet
Az ívóvíz, valamint a szennyvízelvezetés, és – tisztítás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

2004

7/2004. (VI.8) rendelet
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

2005

11/2005.( X.31 ) rendelet
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

2010

4/2010.(V.06.) rendelet
Az Önkormányzat 2009.évi zárszámadásáról

1/2010.(II.17.) rendelet
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

6/2010.(XII.22.) rendelet
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 7/2004.(VI.8.) rendelet módosításáról

5/2010. (XII. 22.) rendelet
Az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 9/2003.(XII.11.) rendelet módosításáról

2011

4/2011.(IV.13.) rendelet
Az Önkormányzat 2010.évi zárszámadásáról

1/2011.(II.18.) rendelet
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Beszerzési terv 2011.

Céljellegű támogatások 2011.

7/2011.( XI.30.) rendelet
A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

2012

Céljellegű támogatások 2012.

1/2012.(II.13.) rendelet
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Beszerzési terv 2012.

Üzletek listája

4/2012.(IV.26.) rendelet
Az Önkormányzat 2011.évi zárszámadásáról

8/2011. (XII. 22.) rendelet
Az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 9/2003.(XII.11.) rendelet módosításáról

9/2011.(XII.22.) rendelet
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 7/2004.(VI.8.) rendelet módosításáról

5/2012. (IV.26.) rendelet
Az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól