Und Története - Győr - Moson - Sopron megye települései című könyv

Önálló község. Lakóinak száma kb. 400, területe kb. 6, 80 km2. Neve személynévből alakul, némelyek szerint a hét magyar vezér egyikétől (Ond). A község pecsétjének mezejében balra néző lebegő ekevas található, félkörben alul összefonódó két rózsaág övezi 1777-ből. Az egykori csepregi járás kisközsége a mai országhatár közelében, Völcsej és Zsira között helyezkedik el. Horvát lakossága a XVI század viharaiban költözött ide. A fölosztás előttig a gróf Zichy - Meskó (Zicsi - Meskó) családé volt itt a legnagyobb földbirtok. Egyutcás, fésűs beépítésű település. Főleg szőlővel, majd burgonya termesztésével foglalkoztak a kerek 1200 holdas határban, s meglehetősen jó módra tettek szert. 1962 - ben még kb. 670 - en lakták kb. 170 házát. A vasutat a 9 km - re lévő Lövőn érik el, viszont a menetrend szerinti autóbusz a községben áll meg.

A település története:

1225 Első említése Vnd néven, személynévből.

A tatárjárás után horvátok települnek ide Zágráb környékéről.

1408 Ond mezőváros, földbirtokosok az Ostffyak, majd a Pokyak. XVII. század Útszéli oszlop, törzse füzérekkel díszített, tetején kereszt. Műemlék jellegű.

1738 Országos vásár tartásának joga. Főleg köznemesek a birtokosok.

1750 Első templomának építési éve.

1700-as évek vége Nagy tűzvész pusztítja el a falut, ezután épül fel a dombosabb mai helyen.

1865 A templom szentélyét megtoldják. Igénytelen építmény.

1871 Iskolát létesítenek a faluban.

1939 Bevezetik a villanyt.

1945-77 földigénylő 140 kat. h. földet kap, de a falu lakóinak megélhetését ez sem biztosítja. A szorgalmas undiak már az elmúlt századokban is átjártak Ausztriába dolgozni.

1945 után ezt nem tehetik, így az itthoni nagyobb építkezéseken vállalnak munkát. Ez is magyarázza,hogy az 1949. évi kb. 770 fős lakosságszám mára kb. a felére csökken.

1950 Téesz alakul

1956 Nemzeti Tanács alakul.

1958 Bővítik az iskolát.

1959 Új Élet Tsz néven újjászervezik az 1950-ben megalakult Téesz-t

1961 Napközi otthonos óvoda épül.

1984 Megszűnik a járási rendszer, a volt soproni járás mind a 40 községe Sopron körzetközpontjához tartozik, azon belül Und a nagyközségi közös tanáccsal rendelkező Sopronhorpács egyik társközsége (kb. 480 lakos), Egyházasfaluval, Völcsejjel és Zsirával együtt.

1989 Vízmű létesül Undon.

1990 A község ismét önálló lesz, önkormányzat alakul.

A település mai arculata Und az Alpokalja szép vidékén, Kőszeg és Sopron között fekvő község, sokáig nehezen megközelíthető helység volt. Ma is távol esik a nagy forgalmú utaktól, de jó közúton elérhető, hiszen csak néhány km - re van a Sopront a Balatonnal összekötő 84 - es főúttól. Az undiak szeretettel ápolják szokásaikat és hagyományaikat: a májusfaállítást, pünkösdölést, lakodalmi és újévi köszöntőket, a horvát nyelvet, táncokat és a népviselet emlékeit. Megoldották a gyerekek anyanyelvi oktatását, a könyvtárban a horvát irodalom alkotásaiból válogathatnak eredeti nyelven. Kiépült és fejlődik a település lakóit ellátó egészségügyi, kulturális és kereskedelmi alapszolgáltatások rendszere. Legnépszerűbb sport a faluban a labdarúgás, az undi csapat a soproni körzet legjobbjai között szerepel.

Felhasznált irodalom: Győr - Moson - Sopron megye települései című könyv